ارتباط با ما و آدرس


قبل از مراجعه حضوری جهت قرارداد یا مشاوره حضوری حتما توسط یکی از راه های ارتباطی شرکت هماهنگی لازم را بعمل آورید


دفترمرکزی : پارک علم و فناوری خراسان رضوی، مرکز رشد واحد های فناورپشتیبانی مستقیم


E-mail : info@iParseh.com


دفتر شرکت  : 05191014056


تماس مستقیم : 09153774056