کلیه سیستم های اتوماسیون اداری توسط گروه مهندسی تجارت الکترونیک پارسه طراحی و برنامه نویسی شده اند

 

 

سیستم اتوماسیون اداری هتل سرو

http://rack.sarvhotel.ir

 

سامانه اتوماسیون مجازی فرهنگی دانشگاه صنعتی قوچان

http://election.qiet.ac.ir/