خطاهای رایج در ADSL

رایج ترین خطاهای سیستم
دز زیر تعدادی از رایج ترین خطاهای سیستم توضبح داده شده است که به شما در رفع عیب سیستم کمک می کند

ERROR 691:
اين خطا مربوط به نام كاربري و رمز عبور مي باشد و ممكن است حجم مصرفي يا تاريخ شما به اتمام رسيده باشد و نام كاربري و رمز عبور را اشتباه وارد كرده باشيد (در حالت اتوماتيك چراخ اينترنت قرمز ميشود)

ERROR 678:
اين خطا مربوط به تنظيمات مودم مي باشد. مودم خود را مجدد تنظيم كنيد.

لیست شماره خطاهایی که در هنگام اتصال به اینترنت ممکن است با آن مواجه شوید:
600 . اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود .
601 . راه انداز Portبي اعتبار مي باشد .
602 . Port هم اكنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود.
603 . بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است .
604 . اطلاعات نادرستي مشخص شده است .
605 . نمي تواند اطلاعات Port را تعيين كند .
606 . Portشناسايي نمي شود .
607 . ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد .
608 . راه انداز مودم نصب نشده است .
609 . نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .
610 . بافر ندارد .
611 . اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد .
612 . مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد .
613 . فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است .
614 . سرريزي بافر.
615 . Portپيدا نشده است .
616 . يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .
617 .Portيا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد .
618 . Port باز نمي شود. ( وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Portاستفاده كند ).
619 . Port قطع مي باشد (وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port استفاده كند).
620 . هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .
621 . نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد .
622 . فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد .
623 . نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد .
624 . نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت .
625 . اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود .
626 . رشته را نمي تواند بارگذاري كند .
627 . كليد را نمي تواند بيابد .
628 . Portقطع شد .
629 . Port بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي).
630 . Port به دليل از كارافتادگي سخت افزار قطع مي شود .
631 . Portتوسط كاربر قطع شد .
632 . اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .
633 . Portهم اكنون مورد استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up پيكر بندي نشده است (راه انداز درستي بر رويمودم شناخته نشده است) .
634 . نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد .
635 . خطا مشخص نشده است .
636 . دستگاه اشتباهي به Port بسته شده است .
637 . رشته ( string )نمي تواند تغيير يابد .
638 . زمان درخواست به پايان رسيده است .
639 . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست .
640 . خطاي NetBIOSرخ داده است .
641 . سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد .
642 . يكي از اساميNetBIOSشما هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد ، ( دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم وارد شوند) .
643 .Dial-up adaptor در قسمت networkويندوز وجود ندارد .
644 . شما popus پيغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد .
645 . Authentication داخلي اشكال پيدا كرده است.
646 . حساب در اين موقع روز امكان log on وجود ندارد .
647 . حساب قطع مي باشد .
648 . اعتبار passwordتمام شده است .
649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستيابي راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-upداده نشده است ) .
650 . سرور Remote Access ( دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد .
651 . مودم شما (يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
652 . پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .
653 . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل .INFموجود نمي باشد .
654 . يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره مي نمايد .
655 . دستور العمل(پيغام) در قسمت فايل .INF دستگاه مشاهده نمي شود .
656 . دستورالعمل(ماكرو) (default off) در فايل .INFدستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص مي باشد .
657 . فايل .INFدستگاه نمي تواند باز شود .
658 . اسم دستگاه در فايل .INF دستگاه يا در فايل .INI رسانه بيش از حد طولاني مي باشد .
659 . فايل .INIرسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .
660 . فايل .INIرسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد .
661 . فايل .INFدستگاه فرمان را از دست داده است .
662 . تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل .INFصورت نگرفته است.
663 . فايل .INIرسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد .
64 . نمي تواند به حافظه اختصاص دهد .
665 . Port براي Remote Access (دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است.
666 . مودم شما(ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند .
667 . فايل .INIرسانه را نمي تواند بخواند .
668 . اتصال از بين رفته است .
669 . پارامتر به كار برده شده در فايل .INI رسانه بي اعتبار مي باشد .
670 . نمي تواند نام بخش را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
671 . نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
672 . نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
673 . نمي تواند كاربر را از روي فايل .INI رسانه بخواند .
674 . نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل .INIرسانه بخواند .
675 . نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل .INIرسانه بخواند .
676 . خط اشغال مي باشد .
677 . شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد .
678 . پاسخي وجود ندارد .
679 . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .
680 . خط تلفن وصل نيست .
681 . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .
682 . Writing section name دچار مشكل مي باشد .
683 . Writing device type با مشكل روبرو شده است .
684writing device name . با مشكل روبرو مي باشد .
685 . Writingmaxconnectbps مشكل دارد .
686 . WritingmaxcarrierBPS دچار مشكل مي باشد.
687 . Writing usage با مشكل مواجه است .
688 . Writing default off دچار مشكل مي باشد .
689 . Reading default off با مشكل مواجه است .
690 . فايل INIخالي ست .
691 . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد
692 . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
693 . Binary macro با مشكل مواجه مي باشد .
694 . خطاي DCBيافت نشد .
695 . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .
696 . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد .
697 . Partial response looping با مشكل روبرو مي باشد .
698 . پاسخ نام كليدي در فايل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد .
699 . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .
700 . فرمان متصل به فايل INF . دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد .
701 . دستگاه به يك ميزان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده comتغيير مي يابد .
702 . پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد .
703 . در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است .
704 . شماره اشتباهcallback .
705 . مشكل invalid auth state .
706 . Invalid auth state دچار مشكل مي باشد .
707 . علامت خطاياب. x. 25
708 . اعتبار حساب تمام شده است .
709 . تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .
710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.
711 . Rasman initializationصورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد
712 . درگاه Biplex در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد .
713 . مسيرهاي ISDNفعال در خط اصلي قطع مي باشد .
714 . كانال هاي ISDNكافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند .
715 . به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .
716 . پيكر بندي remote access IP غير قابل استفاده مي باشد .
717 . آدرسهاي IPدر static pool remote access IP وجود ندارد .
718 . مهلت بر قراري تماس PPP پايان پذيرفته است .
719 . PPPتوسط دستگاه راه دور پايان مي يابد .
720 . پروتكل هاي كنترلpppپيكر بندي نشده اند .
721 . همتاي PPPپاسخ نمي دهد .
722 . بسته PPPبي اعتبار مي باشد .
723 . شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .
724 . پروتكل IPXنمي تواند بر روي درگاه dial–out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPXمي باشد .
725 . IPXنمي تواند روي port (درگاه) dial– in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است .
726 . پروتكل IPXنمي تواند براي dial – out ، روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود .
727 . نمي توان به فايل TCPCFG . DLL دست يافت .
728 . نمي تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند .
729 . SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IP نصب شود .
730 . ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد .
731 . پروتكل پيكر بندي نمي شود .
732 . توافق بين PPPصورت نگرفته است .
733 . پروتكل كنترلPPPبراي پروتكل اين شبكه ، در سرور موجود نمي باشد .
734 . پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته است .
735 . آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود .
736 . كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي نمايد .
737 . نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED ) شناسايي شد .
738 . سرور آدرس را مشخص نمي كند .
739 . سرور راه دور نمي تواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد.
740 . دستگاه هاي TAPIكه براي remote access پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند .
741 . كامپيوتر محلي از encryption پشتيباني نمي نمايد .
742 . سرور راه دور از encryption پشتيباني نمي نمايد .
743 . سرور راه دور به encryption نياز دارد .
744 . نمي تواند شماره شبكه IPX را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز بيني نماييد .
745 . يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده است . Dial – up networkingرا مجددا نصب نماييد .
751 . شماره callbackشامل يك كاراكتر بي اعتبار مي باشد . كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا9 .
752 . در زمان پر دازش script يك خطاي نحوي صورت مي گيرد .
753 . اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده است .
754 . سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالي نمي باشد .
755 . سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد .
756 . اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد .
757 . خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي گيرد .
758 . اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد .
760 . در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد .
761 . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.
763 . اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد .
764 . دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست .
765 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN با آدرس IPدر حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي آدرس گذاري اتوماتيك IPمورد نياز مي باشد 
766 . سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد .
767 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال LAN بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندي كرده است . اتصال LANرا با يك آدرسIP مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد .
768 . به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .
769 . مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .
770 . دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .
771 . اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد .
772 . سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد .
773 . امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است .
774 . به دليل از كار افتارگي موقت ، اتصال صورت نمي گيرد .
775 . مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد .
776 .مكالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگي را حفظ نمايد .
777 . اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم ( يا ساير وسايل ارتباط دهنده ) روي كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي باشند .
778 . تاييد هويت سرور غير ممكن مي باشد .
779 . براي بر قراري dial – out اين اتصال بايد از smartcardاستفاده نماييد .
780 . عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد .
781 . تلاش براي رمز گذاري (encryption) صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد .
782 . ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود 
783 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصي انتخاب مي گردد يا فراهم نمي شود و يا از شبكه قطع مي باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شويد .
784 . در حالي كه اين اتصال را در زمان log on استفاده مي كنيد شما نمي توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال براي استفاده از نام كاربري پيكر بندي شده است كه متفاوت از نام كاربر روي smartcardمي باشد . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log onاستفاده نماييد بايد براي استفاده از (username)روي كارت smart آنرا پيكربندي كنيد .
785 . در صورت استفاده از اين اتصال در زمان log on شما نمي توانيد شماره گيري نماييد زيرا براي استفاده از يك smartcardپيكر بندي نشده است . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log onبه كار ببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد به طوري كه smartcardاستفاده نمايد .
786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمي پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري براي تصديق (authentication) امنيت روي كامپيوتر شما وجود ندارد.
787 . اتصال L2TPغير ممكن است زيرا لايه امنيتي نمي تواند كامپيوتر راه دور را authenticationنمايد .
788 . تلاش براي ايجاد اتصال L2TP بي نتيجه مي باشد زيرا لايه امنيتي نمي تواند پارامترهاي سازگار با كامپيوتر راه دور را فراهم نمايد .
789 . تلاش براي اتصال L2TP فراهم نمي گردد زيرا لايه امنيتي با يك خطاي پردازشي در طول سازگاري با كامپيوتر راه دور مواجه است .
790 . تلاش براي اتصال L2TP صورت نمي گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر روي كامپيوتر راه دور ميسر نمي باشد .
791 . اتصال L2TPميسر نمي باشد زيرا خط مشي امنيتي (security policy)براي اتصال يافت نمي شود .
792 . اتصال L2TPصورت نمي گيرد زيرا زمان توافق امنيتي به پايان رسيده است .
793 . اتصال L2TPميسر نمي گردد زيرا اين خطا رخ مي دهد در حالي كه در مورد امنيت به توافق مي رسند.
794 . ويژگي RADIUS ا ين كاربر PPP نمي باشد .
795 . ويژگي RADIUSنوع تونلي براي اين كاربر ، نادرست مي باشد .
796 . ويژگي RADIUSنوع خدمات براي اين كار نه قالب بندي مي شود و نه callbackقالب بندي مي شود .
797 . مودم پيدا نشد .
798 . گواهينامه اي شناسايي نمي شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود .
799 . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد زيرا دو IP شبيه به هم در شبكه وجود دارد . ICها به ميزباني نيازمند مي باشند كه براي استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پيكر بندي شده است . مطمئن شويد كه هيچ سرويس گيرنده ديگري براي استفاده از 192 ، 168 ، 0 ،1 پيكر بندي نشده است .
800 . قادر به ايجاد اتصال *** نمي باشد . سرويس دهنده *** در دسترس نمي باشد و يا ممكن است پارامترهاي امنيتي براي اتصال به درستي پيكربندي نشده باشند .

خطاي DUNS 629 :
    پورت بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود ( درست نبودن راه انداز مودم يا برنامه ارتباطي ) اين خطا توسط برخي از مشكلات ديگر ايجاد مي گردد .
     در مورد كليه نسخه هاي ويندوز : مطمئن باشيد كه نام و كلمه عبوري را كه براي اتصال سيستم شماره گيري DUNSوارد كرديد درست است . همچنين از درست بودن شماره تلفن مطمئن شويد . فراموش نكنيد كه پسوردها از اهميت خاصي برخوردارند و از اين پس چيزي كه شما وارد مي كنيد بصورت ستاره ظاهر مي گردد . وارد كردن پسورد غلط ، راحت و آسان مي باشد . نياز به مرورگر( browser ) ، پست ( mail )و ساير كاربردها و امكانات شبكه اي شما و اتصال شبكه dial-upمي تواند توسط برنامه هاي مختلفي به اجرا در آيد كه برخي از آنها ممكن است براي چيزي كه اتصال شماره گيري ( DUNS connection )استفاده مي نمايد نظير نام كاربر و پسورد ، تنظيمات خاص خود را دارا باشد . (بويژه ، جستجو گر اينترنت مايكروسافت Microsoft’s Internet Explorer ) و ويزارد اتصال اينترنت ( Internet Connection Wizard ) ، Outlook , outlook Express و غيره همگي از امكاناتي براي راه اندازي يك اتصال DUNSبرخوردار مي باشند . چنانچه اين خطا باقي ماند با برنامه HyperTerminalمستقيما متصل به مودم با سرور تماس بگيريد ( Using HyperTerminal را ببينيد . پس از اتصال به برقراري ارتباط براي نام كاربر شما و سپس پسورد ، كليه سرورها پاسخ خواهند داد . اين مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نماييد . چنانچه سرور نام و كلمه عبور شما را بپذيرد بايد يك جلسه PPP راه اندازي نمايد . براي كسب بيشتر آن نمي توانيد برنامه HyperTerminal را استفاده نماييد . شما ممكن است كاراكترهاي زايدي را ببيند .
    چنانچه اين مورد رخ دهد تلفيق نام كاربر و پسورد بايد توسط (dial-up networking systems) DUNS عملي باشد .اگر با خطايي مواجه شديد با سرويس دهنده خدمات خود تماس بگيريد و به آنها اجازه دهيد تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمايند .
      در مورد ويندوز NT 4.0 : چنانچه كليه وروديها براي سرويس شماره گيري ( DUNS )درست نيست شما ممكن است اين خطا را دريافت نماييد . اين مورد تنظيمات غلطي را براي نوارگردانهاي Basic ، Server،Script،Security،X.25 وDUNSconnectoid در بر دارد . تنظيمات براي صحت (authentication)و رمز گذاري ( encryption ) روي نوار امنيتي بايد با نيازهاي ISPشما برابري نمايد . تنظيمات روي حساب سرور يك PPP ، نوع سرور اينترنت را مشخص خواهد نمود . نوع سرور اينترنت ، پروتكل TCPيا IP و فشرده سازي نرم افزار را با ISPخود بررسي نماييد . علاوه بر اين تنظيمات ، در تنظيمات شماره گيري مطمئن شويد . توجه نماييد كه شما نيازي به ذخيره پسورد خود از روي نوار امنيتي نداريد .
    در مورد دامين editionويندوز 98 : چنانچه يك جلسه encryption 128بيتي را تحت شرايط خاص ايجاد مي نماييد مقاله MS KB Q237419 را مشاهده نماييد .
    در مورد ويندوز NT و2000 : زماني كه در صدد ايجاد يك جلسه PPTPمي باشيد به محض اتصال به ISP خود اين خط ممكن است رخ دهد . مقاله MS KB Q169843 را ببينيد .
    در مورد ويندوز 95و DUNS 1.2b : چنانچه حساب جديد و تغيير پسورد ( change password ) فعال باشد . مقاله MS KB Q191122را مشاهده كنيد .
    در مورد هر نسخه ويندوز : چنانچه با خدمات دستيابي راه دور و مسير يابي ( Routing and Remote Access Service ) با سرور ويندوز NTتماس مي گيريد با مقاله MS KB Q172290 و مقاله KB Q220954 را مشاهده كنيد و يا چنانچه براي encryption 128 بيت با سرور NT تماس مي گيرد زماني كه encryption 128 بيت را نصب نكرده ايد مطلب KB Q172215 را ببينيد .
    در مورد ويندوز 95/ 98 : بوسيله نرم افزار يا مودم ايجاد مي گردد كه به درستي پيكر بندي نشده و يا خراب مي باشد همچنين به دليل ID اشتباه كاربر يا پسورد اشتباه ايجاد مي گردد .
   در مورد يك proE2يا Motorola BitSurfPro :مقاله مايكروسافت Q199241 را مشاهده نماييد .
    در مورد MSN 2.52-2.6 : مقاله مايكروسافت Q199543را ببينيد .
    در مورد ويندوز NTيا 2000 : اگر سرعت درگاه مودم كمتر از 200/19 مي باشد ، اين خط نمايش داده مي شود. ورودي دفترچه تلفن و يا تنظيمات مودم را از روي control panel/modems درست كنيد . مقاله مايكروسافت KB Q241513 را مشاهده كنيد .
    در مورد ويندوز NT :چنانچه خدمات دستيابي راه دور و مسير يابي پيكر بندي نشده اند تا پيغام هايي نظير RASسرور را دريافت نمايند . Dial-upنمي تواند اتصال به سرور را تكميل نمايد. پيكربندي خود را بررسي نماييد و اتصال را مجددا امتحان نماييد . مقاله مايكروسافت KB 170977را مشاهده نماييد .
   ويندوز NT :همچنين قسمت گره گشايي مشكلات log in را در مقاله MS KB Q161986 ببينيد .
    در مورد ويندوز XP : مشكلات ايجاد شده توسط تنظيمات نادرست connectoidمي باشد . همچنين قسمت MS KB Q314445 را مشاهده نماييد .

خطاي DUNS 6XX
    Dial-up Networking Systemخطاي 600 ، 601 ، 603 ، 606 ، 607 ، 610 ، 613 ، 614 ، 616، 618 ، 626 ، 632 ، 637 و 638 :
    يك خطاي داخلي (سيستم عامل ويندوز ) اتفاق افتاده است . مايكروسافت پيشنهاد مي كند كه كامپيوتر را خاموش يا مجددا راه اندازي نماييد تا مطمئن شويد كه كليه تغييرات جديد پيكر بندي ، تاثير را پذيرفته اند .
    چنانچه اين مورد نتواند مشكل را حل نمايد شما بايد قسمت هايي از ويندوز را حذف يا مجددا نصب نماييد و يا مي توانيد ويندوز را مجددا نصب نماييد .

خطاي DUNS 718 :
    مهلت برقراري تماس PPPپايان پذيرفته است .
اين خطا نشان مي دهد كه گفتگوي PPP شروع شد اما به پايان رسيد زيرا سرور راه دور ، در يك زمان مناسب پاسخ نداد
    اين حالت به دليل كيفيت ضعيف خط يا مشكل سرور (ISP) ايجاد مي گردد . زماني كه مودم شما به ISP متصل مي باشد و نام و كلمه عبور را فرستاده است اين خطا نمايش داده مي شود اما هيچ پاسخي از سوي سرور دريافت نمي گردد.
گاهي اوقات ، ‌شماره گيري مجدد ، موفقيت آميز خواهد بود .
     اگر اعتبار حساب ISPشما تمام شود و يا چنانچه نام وكلمه عبوري كه شما به كار مي بريد ، بي اعتبار باشد ، اين خطا رخ ميدهد .
    در مورد ويندوز NT وMotorola ISDN Bitsurfr pro E2 مقاله MS KBرا مشاهده نماييد .
    زماني كه با ويندوزNT 4.0 يا سرور SP2 تماس مي گيريد اين مقاله را ببينيد .
     اگر PPTP و ويندوز NT را به كار مي بريد اين مقاله را مشاهده كنيد .
     اگر مسير يابي MS و ارتقاي سرور دستيابي راه دور را براي ويندوز NT 4.0 راه اندازي كرده ايد مقاله MS KBرا مشاهده نماييد .
     در مورد سرور Exchange 5.5 مايكروسافت مقاله MS KB را ببينيد .

خطاي DUNS 711 :
    به اجرا در آمدن RasMan (initialization)صورت نمي گيرد . گزارش وقايع را بررسي نماييد .
    چنانچه سرويس plug and play صورت نپذيرد اين خطا در مورد ويندوز NT 4.0 رخ مي دهد . اين خطا باعث باز نشدن مودم (modems)از روي controlpanel و همچنين مانع شناسايي مودم براي خدمات دستيابي راه دور خواهد شد .
    براي حل اين مشكل سرويس plug and play را از روي control panel/services فعال كنيد .

خطاي DUNS 692 :
    سخت افزار در پورت يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
چنانچه مودم شما بطور كامل وصل نباشد و يا برق مودم بدلايلي قطع باشد اين خطا نمايش داده مي شود .درستي نصب مودم را از طريق     controlpanel/modems/driver و خطاياب (diagnostic) بررسي نماييد . اين خطا همچنين مي تواند بدليل سيم سري شل يا اشتباه در مورد مودم هاي بيروني بوجود آيد. چنانچه از سرويسي برخورداريد كه يك dial-toneغير استاندارد ، نظير پست صوتي Telco-providedرا فراهم مي كند اين خطا رخ مي دهد .
    اين خطا با اضافه كردن كاما (adding cammas)قبل از شماره گرفته شده ، برطرف مي گردد .
    اگر برنامه HyperTerminalهم اكنون از پورت استفاده نمايد ، اين خطا در مورد ويندوز NT 4.0 رخ مي دهد .
    در مورد ويندوز2000 يا XP چنانچه برنامه Quicken 2000 را نصب كرده ايد :‌
    اين خطا بوسيله برنامه Quicken Download Managerايجاد مي گردد . مودم را برداريد و آن را مجددا نصب نماييد ، اين كار ، به راه اندازي مودم براي يك جلسه مجزا ، منجر مي گردد . بر داشتن برنامه Quicken 2000 يا غير فعال نمودن برنامه Quicken Download Manager ، راه حل هميشگي اين خطا مي باشد . مقاله Intuit ، چگونگي قطع برنامه Quicken Download Managerرا توضيح مي دهد . اين مشكل همچنين در راه حل هاي Dellمقاله KB مورد بحث قرار گرفته است .
همچنين پيغام اين Dell talk را مشاهده نماييد .
Dell Solution KB Article
    در مورد ويندوز2000 و كامپيوسرو يا UUNET : اين مقاله را ( MS KB) را ببينيد    در مورد ويندوز NTيا 2000 يا مودم 3Com Impact ISDN : شما به ارتقاي فايل .INFنياز داريد . مقاله MS KB را مشاهده نماييد .
    در مورد ويندوز NT و مودم USR Sportster ISDN :شما به ارتقاي گرداننده ( driver ) نياز داريد . مقاله MS KBرا مشاهده نماييد .
    در مورد ويندوز NT و مودم IBM Mwave :‌ زماني كه از طريق ارتقاي گردانندهIBM،log onمي نمايد و يا در حالي كه اولين بار يك حساب محلي را log onمي كنيد ، اين مشكل ممكن است حل گردد . مقاله MS KBرا ببينيد .
    در مورد كامپيوترهاي IBM Value Point 466DX2 : Blosبه ارتقاء نياز دارد . مقاله MS KB را مشاهده كنيد .
     در مورد ويندوز XP : MS KB 314846 را ببينيد (عملكرد بر مودم ، كابل و پورت اشتباه و مشكلات انتخاب دست دهي) handshaking option problems .

خطاي DUNS 650 ، 651 و652 :
    650 سرور Remote Access پاسخ نمي دهد .650 MSN مودم پاسخ نمي دهد.كليه نسخه هاي ويندوز : چنانچه به سرور ويندوز NTبوسيله PPTP متصل مي باشيد قسمت MS 162847 KB را مشاهده نماييد . اگر مودم يا دستگاه سرور ISPبه طور صحيح پيكر بندي نشود خطاي 650 رخ مي دهد .
    اگر اين خطا ادامه يافت با برنامه HyperTerminal مستقيما متصل به مودم با سرور تماس بگيريد . تقريبا كليه سرور ها پس از اتصال به برقراري ارتباط به خاطر نام كاربر و سپس پسورد پاسخ خواهند داد . اين مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نماييد . چنانچه سرور ، نام و كلمه عبور شما را بپذيرد سرور بايد يك جلسه PPP را آغاز نمايد . براي كسب بيشتر آن نمي توانيد از برنامه HyperTerminal استفاده نماييد . شما ممكن است كاراكترهاي زايدي را مشاهده نماييد . اگر اين حالت اتفاق افتاد ، تلفيق نام كاربر و پسورد بايد با كمك DUNS عملي باشد . چنانچه با خطايي مواجه شويد با سرويس دهنده خدمات خود تماس بگيريد و به آنها اجازه دهيد تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمايند .
    نمونه بارز آن و ساير ISP ها : برخي ازISPها به سرويس گيرنده اي براي شبكه هاي نصب شده مايكروسافت نيازمند مي باشند كه بعنوان log on شبكه اصلي شما انتخاب مي شوند . (ويندوز control panel/Networking )
     AOL روي سيستم شما: چنانچه روي سيستم خود يك AOL نصب كرده ايد اما آن را استفاده نمي كنيد ، نرم افزار AOL ممكن است با دستيابي به هر ISPديگر اختلال ايجاد كند.
( ويندوزcontrol panel/Add/Remove programs اضافه كردن و حذف برنامه ها .)
    MSN 2.52-2.6كه اتفاق مي افتد DUNS مي باشد كه بعد از MSN 2.52 نصب مي شود. مقالهMS KB Q192420 را ببينيد . (Dial-up networking system)

خطاي DUNS 651 :
    مودم شما ( يا ساير وسايل اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است ( خطا ، از طرف مودم بوده است ) .
    كليه نسخه هاي ويندوز : چنانچه خطايي در فايل .INF باشد كه براي نصب مودم در ويندوز به كار مي رود و يا چنانچه مودم با فايل اشتباه .INFنصب شده باشد اين خطا ممكن است رخ دهد . اگر اين مورد صورت گرفت ، مودم را با فايل.INF درستي مجددا نصب نماييد همچنين :
Data Race Red Modem Error–MS KB Q122901Evercom 24E+Error MS KBQ122414 را مشاهده كنيد .
  شما همچنين مي توانيد logging شدن را توسط برنامه HyperTerminalآزمايش نماييد . ( به قسمت بالا نگاه كنيد ) .
    همانطور كه در قسمت بالا شرح داده شد برنامه HyperTerminalمستقل از فايل .INF مودم عمل مي نمايد

خطاي DUNS 652 :
   پاسخ نامشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .
   كليه نسخه هاي ويندوز : چنانچه خطايي در فايل .INF وجود داشته باشد كه براي نصب مودم در ويندوز به كار مي رود و يا چنانچه مودم با فايل اشتباه .INFنصب شده است ، اين خطا نمايش داده مي شود . اگر چنين موردي صورت گرفت مودم را با كمك فايل .INF صحيح مجددا نصب نماييد .
شما مي توانيد همچنين logging شدن را همراه برنامه HyperTerminalامتحان نماييد . همانطور كه در قسمت بالا توضيح داده شده برنامه HyperTerminalمستقل از فايل .INF مودم عمل مي نمايد .
ويندوز NT 3.5/3.51 : در مورد مودم هاي مگا هرتز خاص ، MS KB Q136034 را ببينيد .
ويندوز براي workgroups 3.11 : در مورد مودم MS KB Q 129426 , Multi Tech MT2834 را مشاهده نماييد .

خطاي DUNS 645 :
Authenticationداخلي اشكال پيدا كرده است.
     ويندوز 98 / 95 :چنانچه گزينش يا انتخاب پسورد رمز گذاري شده مورد نياز (Require encrypted password) روي جدول Server Typesدر جزئيات اتصال فراهم شود و يا نام و كلمه عبور اشتباه وارد شود ، اين خطا رخ مي دهد . مقاله MS KB Q199780 را ببينيد .
     MSN 2.5 : در صورت استفاده از MSN 2.5 ، اگر آداپتور dial-upيا قطعات از كار بيفتد اين خطا نمايش داده مي شود. مقاله MS KB Q173644 را مشاهده نماييد ( برخي از كاربرها اين موقعيت به كار برده شده را گزارش مي كنند حتي اگر آنها هرگز MSN را به كار نبرده باشند) .
      ويندوز 98/95 :چنانچه ميز كار pc( desktop ) به يك pcدستي تحت شرايط خاص متصل شود اين خطا نمايش داده مي شود . مقاله MS KB Q184227 را مشاهده نماييد .
     ويندوز 98/95 : اگر در صدد ايجاد يك اتصال *** ( شبكه خصوصي مجازي ) مي باشيد و *** به طور صحيح نصب نشده است اين خطا رخ مي دهد . مقاله MS KB Q188141را ببينيد .
     كليه نسخه هاي ويندوز : چنانچه در صدد اتصال به دامين ويندوز 2000 مي باشيد كه از يك log onسرورRRAS (Routing and Remote Access Services)بدون امتيازات اجرايي برخوردار است اين خطا رخ مي دهد . مقاله MS KB 227747 را مشاهده نماييد.
     چنانچه از يك مودم انتخاب شده در DUNS connectoidبرخورداريد كه به مدت طولاني در كامپيوتر نصب نشده است اين خطا ممكن است نمايش داده شود . مطمئن شويد كه مودم درستي در Connectoidانتخاب مي شود .

خطاي DUNS 680 :
    خط تلفن وصل نيست .
     كليه نسخه هاي ويندوز : وصل نبودن خط تلفن ، دلايل بسياري براي اين نوع خطا وجود دارد .
      ابتدا ، براي پي بردن به اتصال خط و وصل شدن خط تلفن ، با استفاده از برنامه HyperTerminalبه كمك شيوه اتصال پورت Com ، قابليت مودم را بررسي نماييد . Using HyperTerminal را مشاهده نماييد. چنانچه به مودم خود ، فرمان AT& FX1 و بعد از آن فرمان dial را داريد تشخيص اتصال خط غير ممكن خواهد بود . اگر هنوز به خط تلفن وصل نشده ايد مودم ممكن است به طور صحيح نصب نشده باشد ( بويژه چنانچه آن مودم يك PCI يا يك soft-modemباشد ) يا سيم از مودم به خط تلفن اشتباه وصل شده است و يا به اتصال دهنده اشتباهي روي مودم نصب مي باشد . سيم خط ديگري را امتحان نماييد و از اتصال LINE-not phone-jackروي مودم مطمئن شويد . يك تلفن عادي را به سيم تلفن روي مودم وصل كنيد و از وصل بودن آن مطمئن شويد . مودم همچنين ممكن است خراب باشد . بسياري از مودم هاي جديد به جاي رله ( تقويت كننده ) الكترومكانيكي قديمي براي استفاده نكردن از وقفه واقعي مودم (off – hook)با يك مدار الكترونيكي عرضه مي شوند . برخي از طرح ها ، اعتبار كمتري را نشان داده اند و بيشتر اوقات آنها در يك حالت وقفه اي (off– hook) قرار خواهند گرفت بنابر اين وصل نبودن و وصل بودن سيم تلفن ممكن است خط را وصل نمايد . در صورت وقوع اين وضعيت ، مودم نياز به تعمير و تعويض دارد. اگر چه مودم ، شماره گيري (X1) را دچار اشكال مي نمايد اما به غير از اين وصل شدن خط را نيز شناسايي نمي كند . احتمالا مشكل در انتخاب و گزينش درست كشور در windows / control panel / telephonyيا در نصب نادرست مودم يا فقدان پشتيباني براي كشور شما در گرداننده (driver)مورد استفاده تان مي باشد . بررسي نماييد تا ببينيد كه driverهايي ، براي ارتقاء (update) وجود دارند .
     چنانچه مودم با يافتن (X3) در برنامه HyperTerminalبه طور صحيح شماره گيري نمايد اما زماني كه DUNS را استفاده مي نمايد صداي شماره گيري را نمي يابد . مشكل مي تواند DUNS (براي ارتقاء يا نصب مجدد ، بررسي نمايد ) يا پيكر بندي درست و انتخاب مودم براي DUNSconnectoid باشد

خطاي DUNS 678 و 679 :
     678 پاسخي وجود ندارد . 679 . نمي تواند حامل (carrier)را بيابد .
كليه نسخه هاي ويندوز :
   اين خطا رخ مي دهد چنانچه : 1 . شماره اشتباهي بگيريد 2 . مشكلي در ISPيا شبكه تلفن شما وجود دارد 3 . قبل از زمان مورد نظر مودم شما قادر به دست دهي (handshake)با مودم راه انداز نمي باشد .4 . براي شنيدن صداي اتصال ، speakerمودم را استفاده نماييد . مطمئن شويد كه شماره گيري مي نمايد و صداي پاسخ مودم راه دور را مي شنويد . 5 . با كمك تلفن عادي ، شماره را بگيريد و مطمئن شويد كه صداي پاسخ مودم راه دور را مي شنويد .6 . مطمئن شويد كه # تلفن با كمك DUNSشماره گيري مي شود ، modem log را بررسي نماييد . ( چنانچه شماره گيري # صورت نپذيرفت E1 را به تنظيمات ديگر اضافه نماييد اين كار مي تواند به شما كمك نمايد . همچنين به اين نكته توجه كنيد كه شما ممكن است تنظيمات تلفني خود را داشته باشيد آن چنان كه رقم فاصله راه دور به طور غير ارادي به شماره تلفن شما اضافه مي گردد) .
    اگر دست دهي (handshake)مودم خود را نمي شنويد و خطاي 678 در همان زمان پايان صداي دست دهي ظاهر مي شود ، شما ممكن است نياز به از كاراندازي 56k يا افزايش زمان ” cancel call if not connected ” در گزينه control panel/modems/properties/connection داشته باشيد .

خطاي DUNS 630 :
پورت بدليل از كار افتادگي سخت افزار قطع مي شود .
     خطاي 630 :كامپيوتر هيچ پاسخي را از مودم دريافت نكرده است ، نصب بودن مودم را بررسي نماييد و در صورت لزوم ، مودم را برداريد و سپس آن را به حالت اول باز گردانيد .
    كليه سيستم ها :اين خطا نشان مي دهد كه مودم قطع مي باشد يا به طور نادرست نصب شده است . اگر يك مودم بيروني را داريد از اتصال سيم و روشن بودن مودم مطمئن شويد . چنانچه از آخرين زماني كه مودم كار كرده است به هم ريختگي هاي الكتريكي نظير شوك ، قطع برق و … صورت گيرد اين شكل به وجود مي آيد و اگر مودم هرگز كار نكرده باشد نصب را دوباره بررسي نماييد و در صورت لزوم ، مودم را در سيستم ديگري امتحان نماييد .
     چنانچه مودم شما با فرماني كه آن را پشتيباني نمي كند يك رشته تنظيمات نادرست را نشان دهد اين خطا ممكن است رخ دهد . تنظيمات اضافي ( init string )ديگر را حذف نماييد . از نصب مودم مطمئن شويد و فايل درست .INFرا استفاده نماييد . Modem log را بررسي نماييد تا مشاهده كنيد كه پاسخي از سوي مودم وجود دارد.
     ويندوز 98 / 95 / NT :چنانچه مخابرات خاصي را داريد كه ويژگي هايي را نظير dial-toneمشخص را فراهم مي كند از جمله dial-toneمنقطع . در زمان مخابره پست صوتي و غيره اين خطا نمايش داده مي شود . براي درست كردن و تصحيح اين مورد ، چند شيوه به كار مي رود نظير استفاده از كاما در شماره گرفته شده يا تغيير انتظار ( wait ) براي زمان dial-tone . مقاله KB Q184086 مايكروسافت را ببينيد .
    ويندوز 98 : اگر گزينش دسترسي ” support Serial Key Devices” براي استفاده درگاه مشابه com نظير مودم پيكر بندي شود اين خطا نمايش داده مي شود . مقاله KB Q227995مايكروسافت را ببينيد .
     ويندوز 98 : اگر مودم با شناسايي سخت افزار ويندوز 98 بدليل نصب دستگاههاي جديد ، انتقال پورت سري جديد را به كار برد اين خطا نمايش داده مي شود . در اين شرايط ، امكانات اتصال شبكه اي Dial-up را تغيير دهيد تا تنظيمات جديد مودم را استفاده نماييد . برنامه ها همچنين در پوشه startupاين پيغام خطا را ايجاد مي نمايند . شما بايد برنامه ها را از روي پوشه startup ، غير فعال يا حذف نماييد . خطاي 630 و گره گشايي مشكلات مودم در ويندوز 98 را در مقاله KB Q190554 مايكروسافت را مشاهده نماييد .
    در مورد MS Qutlook98 و Win fax Starter Editionمقاله MS KB 183944 را مشاهده نماييد .
    ويندوز 98 و Me :در مورد كامپيوتر ماهواره اي توشيبا و كارت Card Bus pc مقاله MS KB 245132 را ببينيد .

خطاي DUNS 742 :
   سرور راه دور از encryptionپشتيباني نمي كند .
كليه نسخه هاي ويندوز : نصب RRAS مايكروسافت ممكن است encryption 128 بيت را غير فعال كند .
مقاله MS KBرا مشاهده نماييد .
همچنين اين قسمت را ببينيد :
مقاله MS KB، سرويس گيرنده DUNS 128 بيت ويندوز 95 را نشان مي دهد .
اين صفحه مايكروسافت ، ارتقاي encryption 128 بيت را شناسايي و معرفي خواهد نمود .

خطاي DUNS 741 :
كامپيوتر محلي از encryptionپشتيباني نمي نمايد .
     كليه نسخه هاي ويندوز : نصب (Routing and Remote Access Service) RRASمايكروسافت encryption 128 بيت را غير فعال مي سازد . مقاله MS KBرا ببينيد .
      ويندوز 95 : چنانچهPPTPبا نسخه قديمي تر DUNS به كار رود ، راه حل آن ، گسترش و ارتقاي DUNS 1.3 مي باشد . مقاله MS KB 191192 را مشاهده نماييد .
همچنين به اين قسمت نگاه كنيد :
     مقاله MS KB، سرويس گيرنده DUNS 128 بيت ويندوز 95 را نشان مي دهد . اين صفحه مايكروسافت ارتقاء و گسترش encryption 128بيت را نشان و معرفي خواهد نمود .

خطاي DUNS 720 :
هيچ كدام از پروتكل هاي كنترل PPP پيكر بندي نشده اند .
     كليه سيستم عامل ها: چنانچه تنظيمات شبكه dial-up خود را پيكر بندي نكرده ايد تا از يك پروتكل پشتيباني شده توسط ISP يا سيستم مورد تماس خود استفاده نمايد ، اين خطا نمايش داده مي شود . جدول Server Types ، dial-upconnectoid خود را امتحان كنيد . اغلب ISPها ، از پروتكل TCP يا IPاستفاده مي نمايند و بقيه نبايد امتحان شوند . در اينجا يك صفحه محافظ نوارگردان connectoid ويندوز 95 وجود دارد .همچنين گزينش dial-up server را بررسي نماييد .
     اگر چه برخي از آنها ممكن است SLIP يا CSLIPرا پشتيباني نمايند ولي براي اكثر ISP ها ، اين مورد PPPخواهد بود .
     چنانچه TCPيا IP را بعنوان يك پروتكل برگزيده ايد و اين مورد توسط سيستم مورد تماس شما ، پشتيباني نمي شود ، شما ممكن است اين خطا را دريافت نماييد ( بعنوان مثال ، يك سرور دستيابي راه دور براي NetBEUIپيكر بندي مي شود ) .
     براي حل اين مشكل Server Types ، connectoid،DUNSرا پيكر بندي نماييد تا با پروتكل نصب شده بر روي سرور راه دور برابري ( match )نمايد .
    چنانچه به سروري متصل هستيد كه به encryption 128 بيت نياز دارد و سيستم شما encryption 128 بيت رانصب نكرده است شما ممكن است با اين خطا مواجه شويد . اين صفحه از مايكروسافت ارتقاي encryption 128بيت را نشان خواهد داد . همچنين مقاله MS KBرا مشاهده كنيد : نصب RRAS ، encryption 128 بيت را غير فعال مي كند .
    نصب TCP/IPيا شبكه dial-up ممكن است صورت نپذيرد . براي TCPيا IP متصل به آداپتور dial-up،control panel/Network را بررسي نماييد .
     شما مي توانيد پروتكل TCP يا IP را حذف و سپس مجددا نصب نماييد . اگر در دستگاه خود ، كارت LANداريد و از طريق يك مودم به اينترنت دسترسي داريد ، TCPيا IP بايد فقط به آداپتور dial-upمتصل شوند مگر اينكه TCP يا IPروي LAN خود را استفاده نماييد .
     ويندوز NT :چنانچه RAS را فقط به تلفن هاي دريافت (receive)پيكر بندي نموده ايد اين خطا نمايش داده مي شود .
     از طريق controlpanel/Networkبه جدول Remote Access Service روي Servicesبرويد و صرفا براي dial-out يا dial-out و تلفن هاي دريافت ، RAS را پيكربندي نماييد . مقاله MS KBرا مشاهده نماييد .
     ويندوز NT و2000 : اين مقاله نشان مي دهد كه اين خطا ( بعلاوه خطاي 611 ) چند علت متفاوت را دارد كه از جمله آنها مي توان عدم نصب رابط NETBLOS و يا غير فعال بودن NETBLOS را نام برد .

خطاي DUNS 691 :
دسترسي صورت نمي گيرد زيرا كاربر و پسورد روي دامين بي اعتبار مي باشد .
      در مورد كليه نسخه هاي ويندوز : چنانچه نام كاربر و پسورد را اشتباه به كار ببريد اين خطا رخ مي دهد. فراموش نكنيد كه اكثر نمونه ها ، پسورد از اهميت خاصي برخوردار مي باشد . پسورد را نخواهيد ديد بنابراين چنانچه caps lockرا بر خلاف شيوه مورد انتظار خود به كار ببريد مشكلي را با حروف بزرگ و كوچك خواهيد داشت . چنانچه دستگاه دسترسي سرويس دهنده خدمات شما ، دچار مشكلي شود و يا بر روي اتصال نادرستي باشد اين خطا ممكن است اتفاق بيفتد . اين مشكل همچنين بدليل تنظيمات نادرست connectoidايجاد مي گردد .
     چنانچه اين خطا را روي حساب جديدي دريافت كرديد ممكن است نام كاربر و پسورد را اشتباه وارد كرده باشيد . با سرويس دهنده خود آنچه را كه برا ي نام كاربر و پسورد خود نياز داريد به طور دقيق بررسي نماييد . اگر اين خطا ادامه يافت سعي كنيد بوسيله برنامه HyperTerminalمستقيما متصل به مودم با سرور تماس بگيريد (همچنين using HyperTerminal را مشاهده كنيد) . بعد از اتصال به برقراري ارتباط براي نام كاربر شما و سپس پسورد ، تقريبا كليه سرورها پاسخ خواهند داد . اين مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطايي را از سرور مشاهده كنيد . چنانچه سرور نام كاربر و پسورد شما را نپذيرفت بايد يك جلسه PPP را فراهم نماييد و شما نمي توانيد براي دريافت بيشتر آن برنامه HyperTerminalرا استفاده نماييد . ممكن است كاراكترهاي زايدي را ببينيد . چنانچه اين مورد اتفاق بيفتد تلفيق نام كاربر و پسورد بايد با سيستم شماره گيري (dial-up/Network/System)عملي باشد . چنانچه خطايي را دريافت نموديد با سرويس دهنده خدمات خود تماس بگيريد و به آنها اجازه دهيد تا با اطلاعات حساب شما ارتباط برقرار كنند و آن را امتحان نمايند .
    چنانجه تنظيمات شبكه ويندوز شما اشتباه باشد اين خطا رخ مي دهد حتي اگر اسم كاربر و پسورد را درست وارد كرده ايد . مطمئن باشيد كه برقراري ارتباط با شبكه در DUNS connection شما بررسي نمي شود .
     در مورد ويندوز 98 : چنانچه از طريق پوشه خدمات online ، كامپيوسرو {سرويس بر خط} را پيكر بندي مي نماييد MS KB Q188120 را ببينيد .
     در مورد ويندوز XP :تنظيمات نادرست connectoid ، مشكلاتي را ايجاد مي كند . همچنين MS KB Q310431 وQ314445را مشاهده كنيد .
     در مورد ويندوز2000 : به خاطر تنظيمات غلط connectoid ، مشكلاتي بوجود آمده است . همچنين قسمت MS KB Q161986 را ببينيد .

خطاي DUNS 676 :
خط اشغال مي باشد .
كليه نسخه هاي ويندوز :
     اين خطا رخ مي دهد چنانچه : 1 – شماره اشتباهي بگيريد . 2 – مشكلي در ISPشما يا در شبكه وجود داشته باشد .3 – شما از پست صوتي و يا از ساير خصوصيت هاي تماس مشتري برخورداريد كه صداي لكنت آوري ايجاد مي نمايد .4 – تنظيمات مودم شما بايد با تنظيمات مودم كشور مورد نظرتان مناسب باشد به عبارت ديگر شما ، براي مودم خود وشماره اي كه تماس مي گيريد و يا براي مودمي كه از كشور مورد نظرتان پشتباني نمي كند تنظيمات خاص آن كشور را مشخص نكرده ايد . 5 – چنانچه كد انتظار تلفن (call waiting code) در شماره گيري شما غير فعال باشد و خط تلفن شما از كد انتظار تلفن پشتيباني نمي كند و چنانچه از زمان انتظار (call waiting) شماره گيري برخورداريد اين خطا نمايش داده مي شود اما شركت تلفن شما از غير فعال بودن كد انتظار تلفن پشتيباني نمي كند .
    تنظيماتي را كه براي connection/DUNS به كار مي بريد بررسي نماييد .
چنانچه از پست صوتي يا ساير ويژگي هاي تلفن مشتريان برخورداريد كه صداي لكنت آميزي را ايجاد مي نمايد شما مي توانيد با غير فعال كردن تشخيص صداي شماره گيري و صداي اشغال بودن تلفن اين مشكل را حل نماييد . × را به تنظيمات ديگر اضافه كنيد تا تشخيص صداي شماره گيري و صداي اشغال بودن خط را غير فعال سازد . 2× را به تنظيمات ديگر اضافه نماييد تا صرفا تشخيص اشغال بودن خط را غير فعال سازد.
     چنانچه مودم شما از كشور شما پشتيباني نمي نمايد غير فعال كردن تشخيص صداي شماره گيري ( dial-tone)و يا صداي اشغال بودن تلفن ( × در تنظيمات ديگر ) ممكن است نتيجه بخش نباشد ( اما صرفا چنانچه شماره گيري tone و pulseكشور مورد انتخاب با كشور شما سازگار باشد )
     از speakerمودم استفاده نماييد تا از برقراري اتصال مطمئن شويد . مطمئن باشيد كه تماس تلفني برقرار شده است و شما پيام اشغالي ( signal ) را نمي شنويد .
     Modem log را بررسي نماييد تا مشاهده كنيد كه چه رقمي شماره گيري مي شود (چنانچه شماره گيري توسط # صورت نگرفت E1را به تنظيمات ديگر اضافه نماييد اين مورد مي تواند به شما كمك نمايد.
     سعي كنيد در شماره گيري از tone به جاي pulseاستفاده نماييد و مدت زمان tone را افزايش دهيد .
     ويندوز NT :زماني كه بايد خطاي 680 ( وصل نبودن خط تلفن ) را دريافت كنيد خطاي 676 ( اشغال بودن خط ) گزارش مي شود اين مورد نخستين بار در sp6(service pack 6 ) بود . MS KB Q239870را ببينيد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *