“شهر صندل “(رتبه اول در گوگل)

“کفش صندل”(درحال انجام)

“خرید کفش صندل “(درحال انجام)

“خرید کفش صندل”(در حال انجام)

“خرید کفش صندل در گرگان”(رتبه اول در گوگل)

“فروشگاه کفش صندل در گرگان”(رتبه اول در گوگل)

“کارخانه آرد”(رتبه اول در گوگل)

“آرد زاهدی “(رتبه اول در گوگل)

“کارخانه آرد گلستان “(رتبه اول در گوگل)

” خرید آرد استان گلستان”(رتبه اول در گوگل)

“شرکت آرد در گلستان”(رتبه اول در گوگل)

گروه صنعتی منحصر

“کارخانه منحصر”(رتبه اول در گوگل)

“رب منحصر “(رتبه اول در گوگل)

“کنسرو لوبیامنحصر “(رتبه اول در گوگل)

” خیارشور منحصر”(رتبه اول در گوگل)

“گروه صنعتی منحصر”(رتبه اول در گوگل)

“یزدان سلامت “(رتبه اول در گوگل)

“یزدان شاپ “(رتبه اول در گوگل)

“خرید روغن کنجد(درحال انجام)”

“خرید حلوای ارده(درحال انجام)”

“دکترطاهره شیخ “(رتبه اول در گوگل)

“دندانپزشک در گرگان “(رتبه اول در گوگل)

“دندانپزشک گرگان”(رتبه اول در گوگل)

“بهترین دندانپزشک گرگان”(رتبه اول در گوگل)

“صندل کیتو کیت “(رتبه اول در گوگل)

“صندل کیتو(رتبه اول در گوگل) “

خرید صندل کیتو(رتبه اول در گوگل)”

“کفش صندل کیتو(رتبه اول در گوگل)”

“عسل بازار “(رتبه اول در گوگل)

“خرید عسل”(در حال انجام)

“خرید عسل مرغوب”(در حال انجام)

“خرید عسل ارزان(در حال انجام)

“چاپ نامی “(رتبه اول در گوگل)

“چاپ دیجیتال نامی”(رتبه اول در گوگل)

“چاپ دیحیتال در گرگان”(رتبه اول در گوگل)

فروشگاه اینترنتی ثامن مارکت

“ثامن مارکت “(رتبه اول در گوگل)

“خرید پوشک کوکومی “(رتبه اول در گوگل)

“خرید پوشک بچه ارزان(رتبه اول در گوگل)”

“خرید پوشک بچه”(رتبه اول در گوگل)

“گروه داده کاوی همت “(رتبه اول در گوگل)

“گروه داده کاوی(رتبه اول در گوگل) “

“گروه  تحلیل داده(رتبه اول در گوگل)”

“شرکت تحلیل داده”( در حال انجام)

“شرکت داده کاوی”(در حال انجام)

“چاپ نوروزی “(در حال انجام)

“چاپ تراکت و پوستر در شاهرود(در حال انجام) “

“چاپ کارت ویزیت در شاهرود(در حال انجام)”

“چاپ و تبلیغات در شاهرود(در حال انجام)”

چاپ بنر در شاهرود(در حال انجام)

“طرح پایش زنبور داری کشور دانشگاه تهران”

“طرح پایش زنبور داری”(رتبه اول در گوگل)