نوشته‌ها

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء (اتصال مجازی‌ها با حقیقی‌ها) دنیای وب به سرعت در حال تغییر دادن محیط پیرامون ما است. بعضی از این فناوری‌ها، در حال توسعه و برخی دیگر نیز هم اکنون در دسترس هستند. می‎توان گفت:  وب، زمانی به اوج شکوفایی خود خواهد رسید که بتواند در ک…