نوشته‌ها

ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) چیست؟

ISP چیست؟ (1) مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) ، خدمات متعددی نظیر پست الکترونیکی و دستیابی به اینترنت را در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در زمان انتخاب یک ISP می بایست فاکتورهای متعددی را بررسی نمود. امنیت، نوع و کیفیت سرویس های ارا…